Az ezüst bogárféreg

Az ezüst bogárféreg. Ezüst – Wikipédia

Ország-Világ, 6. Selyemből, gyapjú és gutaperchából feltalált angol köpenyegek eső és por ellen, eddig 15 frt, most da­rabja 8 írt, igen könnyű, mindkét felén viselhető.

az ezüst bogárféreg bór méh és szemölcsök

Ezen balzsam kisimítja az arczon keletke­zett ránczokat és himlőhelyeket, ifjú arczszint kölcsönöz neki; a bőrnek fehérs get, gyöngédséget és üdeséget köl­csönöz ; a legrövidebb idő alatt eltávolítja a szeplőt, májfoltot, anya­jel eket, prrverességet, bőratkát s a bőr minden más egyéb tisztátalan­­ságait.

Ara egy korsónak használati utasítással együtt 1 frt 50 kr, bérmentve 10 krral több. Pozsony : Pisztory B. Ember Bogdán, Újvidék : Grossinger C.

Lapunkat, mely ez idő szerint a legelterjedtebb és legtartalmasabb magyar napilap, s mely a legkiválóbb pubíiczistikai és szépirodalmi erőket egyesíti maga körül, melegen ajánljuk a magyar olvasó közön­ség pártfogásába, mint oly demokratikus lapot, mely nem szolgál egy pártot sem, csak a magyar állam és nemzet ügyét, s e szerint mindenki pártkülönbség nélkül élvezheti.

Ország-Világ, 1885 (6. évfolyam, 1-26. szám)

A Pesti Hirlap, tekintve nagy terjedelmét — minden nap 14—6, vasár- és ünnepnapokon husz-huszonnégy s hétfőn és ünnepek után is tizenkét oldalon jelenik meg — ma a legolcsóbb lap is. Negyedévre 3 frt 50 kr. Gazdag napirovatain kivüi folyton egy vagy két jó regényt közöl; naponkint két-három, sőt négy tárczát hoz; színházi, távirati és napihir rovata bővebb, mint a legnagyobb lapoké, melyekkel jól órtesültség dolgában is kiállja a versenyt.

Kenedi Géza fel. Váradi Antal, Tóth Béla, dr. Sziklai János, dr. Szeptember elsejétől kezdve előfizetőinek azt a különös kedvezményt is nyújtja, hogy ezenkívül minden vasárnap külön négy-oldalas zene­mellékletet kapnak a laphoz, a legújabb és legjobb zongora-darabokkal, vastag, finom papírra nyomva, úgy hogy azok negyedévenkint egy-egy tartalmas zenealbumba lesznek köthetők, mely méltán foglalhat heyelt művelt családjaink asztalán.

Tartalomjegyzék

A kiadóhivatal Budapest, V. II frt — kr. Hivatalosan megvizsgált, teljes ártalmatlan ké­szítmény az arczbőr szépítésére és a viruló kinézés íéntartására!

Miért feketedik be az ezüst ékszer? Az ezüst az új arany? Hányféle ezüst létezik?

A női szépség feliér, gyöngéd, tiszta arczbőrön alapszik. Hölgyeknek, kiknek érdekükben van ezt fen­­tartani, gondozni, a nap és erős levegő behatásától megóvni, ajánljuk ezen évtizedek óta legelőnyöseb­ben ismert, általánosan kedvelt kitűnő arczbőr­­szépítő készítményt, mely a hölgyvilág pipere­asztalán nélkiilözhetlennek és felülmúlhatlannak találtatott.

Elsőrendű szálloda a város közepén. Eddig el nem ért sikereiben.

Navigációs menü

Csak a balsamtengéleti és ás­vány-gyártmányok beszívása által minden más belső gyógyszer nél­kül sok év óta kitűnőnek bizonyéit gége, torok és tüdöbajban, vala­mint a makacs és időszerű bajok­ban, croup, mell- és bronchial­­görcsnél, lélekzési szerv tágulás­nál, tüdöemphysenél keletkező tuberculosisnál, a hangszalagok kimerülésénél rekedtség és hang­­talanságnál és különösen ajánljuk gyermekek szamárköhögésénél.

Közelebbi részleteket ezen befu­­vási gyógymód mikénti alkalmazására nézve tartalmaz dr. Czuberka K. Arak : Egy befuvási készülék jobbítva Czuberka jegyzéke Tekintetes uram! Alázatosan kérek az ön jóhatásúnak bizo­nyult befuvási készítményeiből és pedig úgy az ásványos, mint a balzsamosból egy csomó 20 kettősbefuvásra küldeni és maradt kiváló tisztelettel Urbanilzky Károly lovag s.

Főraktár Budapesten Török József gyógyszerésznél.

az ezüst bogárféreg máj méregtelenítése keserűsóval

Függönyök tisztításra el vállal tatnak. Németor­szágban Nr. Minden alakba állítható. Leg­újabb szerkezet a szabóság; megkönnyebbítésére 14 számban. Katalógusok és árjegy­zékek ingyen és bér­mentve.

Minták ingyen és bérmente­sen. Pontos szétküldés után­véttel. Ezen haj­­növesztő-kenöcs az orvosi tudomány legnevozctesebb'szakembereitöl elismerte­tett és nemcsak teljesen ártalmatlannak, hanem főfájás migraine ellen kitűnő minőségűnek faláltatott ; előmozdítja a haj növését, erősíti a hajtüszöt s a legbiztosabb ellenszer a haj­kihullás ellen, valamint kitűnő ha­tású a kopaszodás, ritka bajusz és szakáll ellen.

az ezüst bogárféreg hogyan lehet eltávolítani a szem közelében lévő papillómát

Ára kis tivegenkint 50 kr, 1 forint, 2 frt használati az ezüst bogárféreg egyült. Csillag és társa Rínia pest, Király-utcza Én Csillag Anna magam vagyok az el árusitónö Vegyelemezték: tekintetes dr.

Werner X. JÓZSEF gyári raktára cbina-ezüst és alpakka tárgyakból, albumok, broncz- és díszműáruk, író, utazó-eszközök és glagé-keztyűk, selyem- és szövet-esernyők, legyezők, nyakkendők, sétabotok, franczia- és angol illat- és pipereszerek, valamint gyermekjátékok a leg­ggl ííí: i: :: :: :: ;;:: ::;; T « ÍR»«i!

Képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmen­tesen küldetnek.

  1.  - Это не ребро или палец, как в церквях Галиции.
  2. A végbélnyílás általános leírása
  3.  Ну… вообще-то никто не давал мне ваш номер специально.
  4. Собор закрыт до утренней мессы.
  5. Gilisztás ember
  6. Giardiasis életciklus-animáció
  7. И, наверное, у половины из них - красно-бело-синие волосы.
  8. Vastagbél májrák tüdő

Fagylal ké«zitő receptekkel 3 6 12 adagra. Vajkészitő fogas hajtókerékkel 7 50 Vajtányérok fedővel 1—5 ft. Saláta-készletek 40 kr.

az ezüst bogárféreg a prosztatarák fáj

Eczet- és olajtartó 2—10 frtig. Sodrony ételboritók legyek ellen 40 kr.

Hogyan készült? A mozdony.

Kenyérkosa­rak az ezüst bogárféreg 80 kr. Palaczkdugaszok 10—60 kr.

Megjelenésük, felépítésük[ szerkesztés ] Testük karcsú. Mélyen a torba süllyedő, lefelé hajló fejüket a mell álladzója betakarja. A felső ajak jól fejlett, a 11 vagy 12 ízes csápok a szemek előtt erednek.

Bor- és savanynvli-híítők 1. Az ezüst bogárféreg liorrió­­ csapok 05—85 kr.

Javított hordószád az italok meg­romlása eilen 1 firt. Kézi palaczkdviaszoló 1.

az ezüst bogárféreg hogyan lehet megfertőződni nemi szemölcsökkel

Pinczetok 3, 6, 8 üveggel 6.

Lásd még